آقای دکتر حجت ایزدخواستی

دکتر حجت ایزدخواستی استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر حجت ایزدخواستی

Dr. Hojat Izadkhasti

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت ایزدخواستی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت ایزدخواستی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی ، دی 1348

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برنامه ریزی بهینه پاسخگویی تقاضای برق بر اساس مدل سازی اقتصادی تابع تقاضای با کشش انعطاف پذیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 11
2 تحلیل اثرات اصلاح سیاست مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران: رویکرد خرید پیشاپیش نقد CIA (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
3 تحلیل تاثیر خلق اعتبار در نظام بانکداری ذخیره جزیی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 14، شماره: 27
4 تحلیل تاثیر سیاست های پولی در الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه: رویکرد پول در تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
5 تحلیل مقایسه ای هزینه رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جریی و تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل نقش نهادینه شدن نظام پولی مطلوب در جامعه اسلامی بر رفاه اجتماعی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی