آقای دکتر علی جهانشاهی افشار

دکتر علی جهانشاهی افشار استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر علی جهانشاهی افشار

Dr. Ali Jahanshahi Afshar

استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی جهانشاهی افشار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اجزای کلام در روایتهای هزار و یک شب بر پایه نظریه روایت شناسی تودوروف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی ساختاری نبرد خوشاوندی در منظومه های «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگیرنامه» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 18
3 واکاوی نوع ادبی رمانس در داراب نامه بیغمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی