آقای دکتر احمد زمانی

دکتر احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور

آقای دکتر احمد زمانی

Dr. Ahmad Zamani

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد زمانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، تهران اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مورفوتکتونیک کوه حسین، استان فارس، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
2 استفاده از آنالیز مولتی فرکتالی پیش لرزه ها و پس لرزه ها در پیش بینی دراز مدت زمین لرزه های بزرگ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای (r-mode Cluster Analysis) برای ارزیابی همبستگی بین عوامل مرتبط با تکتونیک ایران (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای در پهنه بندی تکتونیکی ایران (q-mode Cluster Anaysis) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 استفاده از وارون سازی دادههای سازوکار کانونی زمین لرزهای برای مطالعه رژیم تنش لرزه زمین ساختی استان فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 الگوی استرس لرزه زمین ساختی غرب استان فارس (جنوب غرب ایران) و تعیین سن گسل دشت ارژن با استفاده از معادله انتشار حرارت (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 برآورد اثر گسل پی سنگی میناب بر حوضه آبریز کریان با استفاده از مطالعات مورفوتکتونیکی و فرکتال ناهمواری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 برآورد پتانسیل لرزه خیزی در زون گسلش منقارک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی تغییرات فیزیکی پوسته ایران با استفاده از آنالیز امواج سطحی زلزله (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی در بین بانکهای دولتی شهرستان تالش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
11 بررسی روابط میرایی شدت زلزله با فاصله از رومرکز زلزله دربخش جنوبی استان فارس (ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی علل خوردگی به وجود آمده در تیوب‌های مبدل E-401A پالایشگاه گاز سرخون (دریافت مقاله) سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی
13 بررسی عوامل مؤثر بر خواص حسی و میکروبی کفیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
14 بررسی و برآورد خطر وقوع زلزله در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی و تحلیل توزیع پیش لرزه ها و پس لرزه های زمین لرزه 17 اردیبهشت 78 کهمره استان فارس (جنوب غرب ایران)، با استفاده از مدلهای آماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 بهسازی و اصلاح جدید درروش کامپیوتری پهنه بندی تکتونیکی خود سامانده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
17 تحلیل فرکتالی توربیدیت ها و کاربرد آن در شناخت شرایط زمین شناسی زمان تشکیل این سنگها (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 تحلیل لرزهای اندرکنش تونل و خاک تحت زلزلههای حوزه نزدیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
19 تعیین تنسورهای تنش تکتونیکی با استفاده از ساز و کار کانونی زلزله ها در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 تعیین زون های گسلش پنهان لرزه زا در جنوب غرب ایران با استفاده از روش های فرکتالی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 تعیین سوگیری استرس درمنطقه دشمن زیاری درشمال غرب فارس (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
22 تکتنواستراتیگرافی سازندهای ائوسن در نواحی فارس داخلی و هینترلند بندرعباس(زون زاگرس چین خورده گسلی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا
23 درجه بندی پارامترهای زمین شناسی و ژئوفیزیکی ایران با روش تحلیل عاملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
24 قطعه بندی گسل کازرون و محاسبه پتانسیل حرکت آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
25 کاربرد آنالیز فرکتالی درشناسایی الگوی رقومی ناهمواریهای سطحی زمین در بخش های شمالی و جنوبی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
26 کاربرد روش "بازرسی بر مبنای ریسک" در بازرسی شیرهای اطمینان پالایشگاه گاز سرخون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
27 کاربرد شاخصهای مورفومتریک در مطالعات نئوتکتونیکی مناطق جنوبی البرز مرکزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 کاربردی جدید از روشهای زمین آماری در پیش بینی روند محور تنش لرزهزمینساختی با کاربرد در استان فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 مدیریت یکپارچه دارای یها، نگرشی نو در بازرسی فنی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی
30 مطالعه پدیده های پیش نشانگر کوتاه مدت زلزله ها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 مطالعه توزیع زمانی پیش لرزه ها و پس لرزه های چند زمینلرزه بزرگ در ایران با استفاده از ضرایب Contagious (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 معرفی دانش داده کاوی و کابردآن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 مناطق زلزله خیز معرفی شاخص شباهت زلزله خیزی برای تجزیه و تحلیل مقابله ای (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
34 نقش و ارتباط عوامل مورد استفاده در پهنه بندی های زمین ساختی و لرزه-زمین ساختی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران