آقای مسعود ربیعه

مسعود ربیعه استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

آقای مسعود ربیعه

Masoud Rabiyeh

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مسعود ربیعه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها انجمن علمی پویایی شناسی سیستم ها، تهران اردیبهشت 1398