خانم زهره بال

زهره بال

خانم زهره بال

Zohreh Bal

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم زهره بال در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبير تحريريهنشریه اجتماع و توسعه