آقای دکتر محمدکاظم جعفری

دکتر محمدکاظم جعفری رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

آقای دکتر محمدکاظم جعفری

Dr. Mohammadkazem Jafari

رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدکاظم جعفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران آبان 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر اندرکنش تونل-سازه بر نشست ساختمان های سطحی به روش عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 1
2 بررسی اندرکنش سد پی در بررسی موردی سد خاکی- سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از رکوردهای ثبت شده زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 2
3 ملاحظاتی درباره ی روش انتگرال گیری ضمنی مدل خمیری منظری دافالیس (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش های آماری در پهنه بندی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
2 اهمیت عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد لرزهای دیوارهای ساحلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 بررسی رفتار دینامیکی سد های خاکی کوتاه و بلندتحت اثر زلزله های حوزه دور و حوزه نزدیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 بررسی مسائل زمین شناختی مهندسی در مکانیکی فضاهای تخلیه امن و راهها اضطراری برای بحران ناشی از زلزله تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
5 بررسی میزان آمادگی در برابر زلزله در تهران براساس مطالعات تحلیل خطر و آسیب پذیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
6 تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 تاثیر چرخش تناوبی محور تنشهای اصلی بر تغییرات فشار منفذی اضافی در رسهای مخلوط متراکم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 تاثیرحضور تونل برالگوی توسعه گسلش شیب لغزمعکوس درسطح زمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
10 تاثیرحضورایستگاه زیرزمینی متر برالگوی توسعه گسلش شیب لغز معکوس درسطح زمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
11 تمهیدات ویژه در ساخت و ساز ایمن برپهنه های گسلش فعال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 چالشها و راهبردهای مدیریت بحران در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
13 روابط کاهیدگی شتاب افقی و عمودی زمین لرزه ها در شرق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 عوامل موثر بر قابلیت رمبندگی خاکهای طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
15 کاربرد فن آوری گریز از مرکز در مهندسی دریا و سواحل (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
16 مروری بر مخاطرات زمین شناختی ناشی از زلزله در شهر تهران و اثرات آنها در تدوین معیارهای توسعه شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
17 مطالعات تکمیلی ریزپهنه بندی جنوب تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
18 ملاحظات ساخت و سازدرپهنه های گسلش فعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال