آقای دکتر فرخ پارسی‌زاده

دکتر فرخ پارسی‌زاده استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

آقای دکتر فرخ پارسی‌زاده

Dr. Farokh Parsizadeh

استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرخ پارسی‌زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران آبان 1398