آقای مهندس علی خداویسی

مهندس علی خداویسی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان

آقای مهندس علی خداویسی

Ali Khodaveysi

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علی خداویسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس نخستین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان با مشارکت استان های مرزی غرب کشور دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، سنندج اسفند 1397