آقای دکتر محمدرضا ولیلو

دکتر محمدرضا ولیلو ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

آقای دکتر محمدرضا ولیلو

Dr. Mohammadreza valilu

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا ولیلو در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم دانشگاه آزاداسلامی واحد مراغه، مراغه اسفند 1397