آقای دکتر صفا نجفی

دکتر صفا نجفی استادیار خون و سرطان شناسی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

آقای دکتر صفا نجفی

Dr. Safa Najafi

استادیار خون و سرطان شناسی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صفا نجفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه بیماری های پستان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluation of the knowledge, attitude and performance of Female nurses employed in Ahvaz University of Medical Sciences hospitals about breast cancer (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 Investigation of the time and the site of metastases in patients with triple negative breast cancerand other phenotypes (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 Non-thermal CO2 laser Therapy (NTCLT): A new pain relieving approach for chemotherapy- induced oral mucositis: the preliminary results (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 Survey of knowledge, attitude and performance toward breast self-examination in students of Shahid Chamran University (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 Whether adding GnRH analogs to Tamoxifen in breast cancer treatment aggravates menopause symptoms or not (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 بررسی اثرات درمانی دارویpegfilgrastim در درمان عوارض خونی ناشی از رژیم شیمی درمانی حاوی تاکسان در ب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان