آقای دکتر وحید مبارک

دکتر وحید مبارک استادیار دانشگاه رازی

آقای دکتر وحید مبارک

Dr. Vahid Mobarak

استادیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید مبارک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه کارنامه ادب پارسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب نظریات مدیریتی در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر پارادایم نیوتنی و تیوری آشوب) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 37
2 توضیحی درباره واژه جان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 1، شماره: 1
3 جایگاه حکومت در دیدگاه وجهان بینی بیهقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 31
4 مطالعه کارکردها و فرانقش های تجربی و متنی سوره حمد بر اساس نظریه معناگرای هلیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 1، شماره: 1
5 مقایسه تطبیقی ادیسه هومر و گرشاسبنامه اسدی طوسی (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 16
6 نمای رنگ در اشعار ایرج میرزا بر اساس دیدگاه روانشناختی لوشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 2، شماره: 4
7 نور در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 1، شماره: 2
8 واسازی نشانه ها و تحلیل عواطف فردوسی در داستان جنگ کی کاووس در مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اخلاق فردی و اجتماعی در نامه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
2 بررسی تأثیر شاهنامه فردوسی بر گرشاسب نامه اسدی طوسی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
3 بررسی تطبیقی مضامین سیاسی، عاطفی، اجتماعی در شعر احمد مطر و فرخی یزدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
4 بررسی ساخت های تصویر زمان در تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
5 بررسی لحن و موسیقی کلام در شعر دلم برای باغچه می سوزد از فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
6 بررسی ویژگیهای عمومی زنان منطقه غرب کشور در آثار منصور یاقوتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
7 تحلیل و بررسی شخصیتپردازی در اشعار کتیبه، مرد و مرکب، قصه شهر سنگستان و در حیاط کوچک پاییز از مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
8 تمثیل؛ شاخه ها و جایگاه آن در علوم ادبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
9 جریان ها و گرایش های نقد فمنیستی در ادبیات جهان، از هیاهوی غرب تا تکاپوی زنانه درایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
10 جلوه های حضور زنانه در شعر معاصر فارسی، بررسی موردی ژاله اصفهانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
11 دغدغه ها، گرایشها و چارچوب های زندگی زنان در آثار مهشید امیرشاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
12 صدای زنانه در شعر پروین اعتصامی و سپیده کاشانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
13 کوه پرآو(شیرین بانو) نماد کهن الگوی عشق و تولد دوباره، در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
14 مقایسه ی کاربرد صور خیال در مثنوی های سنایی (عقل نامه، عشق نامه، کارنامه بلخ، سیرالعباد الی المعاد) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
15 مقایسه ی نمایش تعزیه در ایران و عید تجسد مسیح در قرون وسطای اروپا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات