آقای دکتر وحید مبارک

دکتر وحید مبارک استادیار دانشگاه رازی

آقای دکتر وحید مبارک

Dr. Vahid Mobarak

استادیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید مبارک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه کارنامه ادب پارسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اخلاق فردی و اجتماعی در نامه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
2 بررسی تأثیر شاهنامه فردوسی بر گرشاسب نامه اسدی طوسی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
3 بررسی تطبیقی مضامین سیاسی، عاطفی، اجتماعی در شعر احمد مطر و فرخی یزدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
4 بررسی ساخت های تصویر زمان در تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
5 کوه پرآو(شیرین بانو) نماد کهن الگوی عشق و تولد دوباره، در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
6 مقایسه ی کاربرد صور خیال در مثنوی های سنایی (عقل نامه، عشق نامه، کارنامه بلخ، سیرالعباد الی المعاد) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
7 مقایسه ی نمایش تعزیه در ایران و عید تجسد مسیح در قرون وسطای اروپا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات