آقای دکتر وحید سبزیان پور

دکتر وحید سبزیان پور استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی

آقای دکتر وحید سبزیان پور

Dr. Vahid Sabzian pour

استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید سبزیان پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه کارنامه ادب پارسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر فرهنگ وادب ایرانی در ادب عربی؛ مطالعه مورد پژوهانه (امثال مولد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 23
2 مقایسه ساختار حکایتهای حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه با سرچشمه های آن حکایات (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امثال مولد در میان اشعار و حکمتهای جاهلی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
2 تأثیر اشعار شاعران عرب بر مثنوی معنوی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
3 تأثیر پندهای ایرانی بر دو کتاب ادب الصغیر و الکبیر (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
4 تصویرسازی حماسی در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی مطالعه موردپژوهانه: تصویر خون در میدان نبرد (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
5 سرچشمه های عربی حکایات و سخنان حکیمانه بهارستان روضه سوم (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
6 سیمای پادشاهان در کتاب لطائف الطوائف (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
7 شاهنامه در میان جزر و مد آرای ادبای عربی و غربی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی