آقای داوود قادرزاده

داوود قادرزاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

آقای داوود قادرزاده

Davoud Ghaderzadeh

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای داوود قادرزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه جهان نوین
سردبیرفصلنامه جهان نوین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی (دریافت مقاله) فصلنامه جهان نوین دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بوکان با عملکرد اداری آنان (دریافت مقاله) فصلنامه جهان نوین دوره: 1، شماره: 2
3 تبیین رابطه بین امنیت شغلی با عملکرد شغلی در نمایندگان شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
4 مدیریت زنجیره تامین (توزیع فیزیکی) (دریافت مقاله) فصلنامه جهان نوین دوره: 1، شماره: 1