آقای دکتر امیدعلی اسماعیلی

دکتر امیدعلی اسماعیلی

آقای دکتر امیدعلی اسماعیلی

Dr. Omidali Esmaiili

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیدعلی اسماعیلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی دانشگاه جیرفت، جیرفت اسفند 1393