آقای دکتر محمدمهدی مجتهدی

دکتر محمدمهدی مجتهدی پژوهشگر مرکز علم و فناوری دانش و پژوهش، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

آقای دکتر محمدمهدی مجتهدی

Dr. Mohamad Mahdi Mojtahedi

پژوهشگر مرکز علم و فناوری دانش و پژوهش، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدمهدی مجتهدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی