آقای دکتر قدرت اخوان اکبری

دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

آقای دکتر قدرت اخوان اکبری

Dr. Ghodrat Akhavanakbari

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قدرت اخوان اکبری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل- موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا- استانداری اردبیل، اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تیر 1398