آقای حمیدرضا پورحسین

حمیدرضا پورحسین کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

آقای حمیدرضا پورحسین

Hamidreza Pourhossein

کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمیدرضا پورحسین در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل- موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا- استانداری اردبیل، اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تیر 1398