آقای دکتر علی آقامحمدی

دکتر علی آقامحمدی رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

آقای دکتر علی آقامحمدی

Dr. Ali Aghamohammadi

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.