آقای دکتر شریعه رستمی

دکتر شریعه رستمی ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران

آقای دکتر شریعه رستمی

Dr. Sharie Rostami

ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شریعه رستمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل- موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا- استانداری اردبیل، اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مهر 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات کاربرد فناوری های نانو در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
2 جداسازی و شناسایی ریزوباکترهای موثر Bacilluss subtilis در کنترل بیولوژیک پوسیدگی اسکتلروتینیایی گیاه دارویی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 نقش کنترل بیولوژیک عوامل بیمارگرخاکزاددرجهت توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار