آقای دکتر حسین شکری پور دیزج

دکتر حسین شکری پور دیزج معاونت آموزشی مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل

آقای دکتر حسین شکری پور دیزج

Dr. Hossein Shokripour Dizej

معاونت آموزشی مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین شکری پور دیزج در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل- موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا- استانداری اردبیل، اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مهر 1398