آقای مهندس طه بی غم

مهندس طه بی غم عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا

آقای مهندس طه بی غم

Taha Bigham

عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس طه بی غم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کمیته روابط عمومی کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل- موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا- استانداری اردبیل، اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تیر 1398