آقای اردشیر اکبر آبادی

اردشیر اکبر آبادی

آقای اردشیر اکبر آبادی

Ardeshir Akbar Abadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای اردشیر اکبر آبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدير وب سايتنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی