خانم دکتر شهلا علیاری

دکتر شهلا علیاری

خانم دکتر شهلا علیاری

Dr. Shahla Aliari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر شهلا علیاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله دانشکده پرستاری ارتش

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی زدایی از مصدومین حوادث هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 2
2 آموزش به روش بحث در گروه های کوچک (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
3 آموزش مبتنی بر شایستگی در پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
4 آیا افسردگی پس از زایمان با نوع زایمان ارتباط دارد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
5 اختلال استرس پس از ترومای زایمان و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 2
6 اهمیت آموزش دگرامدادی در بحران برای کارکنان نیروهای مسلح (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 1
7 اهمیت خودکارآمدی در پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 2
8 بررسی تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی تاثیر آموزش تریاژ به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرسنل پرستاری تیم های بحران بیمارستان های منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
10 بررسی تاثیر اجرای کارگاه آموزشی مواجهه با مصدومین جنگ های نوین بر عملکرد پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی تاثیر بسته های آموزشی دگر امدادی بر میزان آگاهی و نگرش همسران کارکنان نظامی در مواجهه با زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی نقطه نظرات مربیان و دانشجویان پرستاری سال آخر دانشکده پرستاری ارتش در مورد آموزش بالینی کارورزی در عرصه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
13 پرستاری مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2
14 تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگان های منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 4
15 تاثیر اجرای برنام هی مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده توسط کارکنان پرستاری بخش های اورژانس مراکز درمانی آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
16 تاثیر برنامه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه به شیوه نقشه مفهومی بر یادگیری معنادار دانشجویان پرستاری آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
17 تاثیر درمان های سنتی بر زردی نوزادان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 1
18 تازه های احیاء قلبی ریوی پایه بر اساس راهنمای احیاء قلبی ریوی 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
19 تازه های دستورالعمل احیاء قلبی ریوی در نوزادان و کودکان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 7، شماره: 1
20 تدوین برنامه درسی مراقبت از مادران و نوزادان در بلایا برای ارایه دهندگان خدمات بهداشتی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 1
21 تغذیه با شیر مادر از منظر قرآن و احادیث (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
22 حوادث پرتویی و نحوه ی مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
23 خلاقیت در پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 7، شماره: 2
24 راهنمای عملی طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر وب (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 9، شماره: 1
25 ضرورت آمادگی ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی جهت مراقبت از مادران و نوزادان در بلایا (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 2
26 طراحی و اجرای برنامه آموزش به مددجویان بستری در بخش ویژه قلب: یک مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
27 کاربرد شبیه سازی در آموزش پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 2
28 کرونا ویروس (سندرم تنفسی خاورمیانه) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
29 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام چهارم: تنظیم اهداف، سوال و فرضیات (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
30 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام دوم بیان مساله (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
31 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام سوم: مروری بر متون (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 2
32 متدولوژی تحقیق در پرستاری: گام نخست انتخاب موضوع و نحوه نگارش عنوان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 2
33 مدیریت ریسک: راهکاری ایمن برای آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
34 مراقبت از زنان مبتلا به ایدز در دوران بارداری، زایمان و بعد از زایمان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 2
35 مراقبت از مادران باردار و نوزادان در بحران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 2
36 مرور نظام مند تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
37 مقایسه ی تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 1
38 نقش آموزشی پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جهانی شدن برنامه ی درسی و تاثیرفرهنگ ملل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
2 جهانی شدن، برنامه ی درسی وخرده فرهنگ ملل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی