خانم پریسا صفامنش

پریسا صفامنش کارشناس

خانم پریسا صفامنش

Parisa Safamanesh

کارشناس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پریسا صفامنش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه پژوهشنامه بیمه