آقای امین محمدی

امین محمدی

آقای امین محمدی

Amin Mohammadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای امین محمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبير اجراييدوفصلنامه توسعه و سرمایه
مدیر اجراییفصلنامه دانش حسابداری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Potentials of Vernacular Climatic Solutions (VCS) in Energy Efficiency of Domestic Buildings in Hot and Humid Climate: The Case Study of Bushehr, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 3
2 بررسی قابلیت‎های کارآفرینی کتابداران (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
3 تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب صنایع دریایی کشور در جهت اجرای الگوی مهندسی همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 80
4 قابلیت ها و عوامل مهم در خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در استفاده از اینترنت (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
5 مقایسه میزان خودکار آمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 3
6 مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیتمعلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل مؤثر برآن (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تمرین هوازی و مصرف عصاره آلویه ورا بر عوامل خطرزای قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر دیابتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 اثر تمرینات الاستیک، پلایومتریک و مقاومتی بر عملکردبی هوازی زنان جوان والیبالیست شهرستان گچساران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 اثر هشت هفته تمرین تداومی و تناوبی شنا بر توان هوازی و ضربان قلب استراحت و نمایه توده بدن شناگران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 اثر هشت هفته تمرین قدرتی بر ترکیب بدنی و بهداشت روانی مردان دیابتی نوع 2 شهر گچساران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
5 ارائه مدلی برای تخمین جریان های ترافیکی به کمک الگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 ارزیابی و مقایس ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
7 افزایش سطح ایمنی موتورسیکلت سواران از طریق ساماندهی سیستم حمل و نقل موتوی در فضای شهری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
8 انتخاب مناسب تین روش برآورد رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری قزاقلی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 Comparing the expression of MicroRNA in the serum of blood donors with HBV& HCV positive test compared to healthy subjects in Bushehr Transfusion Center (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران
10 بررسی اثر تمرینات هرمی و هرمی معکوس بر عملکرد ریوی مردان جوان شهرستان گچساران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
11 بررسی اثر مشترک سازی پمپ های حامل آب شور بر روی وزن، تعداد و مصرف انرژی سیستم پمپاژ شناورهای سطحی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
12 بررسی اثر هشت هفته تمرینHIIT به همراه مصرف مکمل چای سبز بر ترکیب بدنی ونیم رخ چربی مردان غیر ورزشکار شهر باشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
13 بررسی پایداری شیب های خاکی تحت سربار در حالت دوبعدی (مقایسه روش های تعادل حدی و کاهش مقاومت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
14 بررسی پایداری شیروانی های خاکی چند شبیه با روشهای تعادل حدی و کاهش مقاومت (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
15 بررسی تاثیر شبکه بندی مدل هندسی شناور سطحی سه بدنه در افزایش دقت شبیه سازی مقاومت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته
16 بررسی تاثیرات کاربری ترکیبی برپایداری شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
17 بررسی تأثیر خودهمبستگی در تعیین روند با استفاده از روش کندال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی تطبیقی مفاهیم، اصول و روشهای سنتی معماری و شهرسازی ایرانی در معماری و شهرسازی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
19 بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود در مجاورت شهر گنبد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
20 بررسی رابطه ی سبک های تفکر و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
21 بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
22 بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناور تندرو با تغییرات تریم استاتیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
23 بررسی روند تغییرات کیفیت آب در ایستگاههای هیدرومتری منتخب رودخانه اترک (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
24 بررسی مقایسه ای تاثیر فاصله سربار از تاج شیب در پایداری شیب های مسلح در حالت دو بعدی و سه بعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
25 بررسی مقایسه ای کارآفرینی مدیران و معلمان مدارس شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
26 بررسی و شناخت تغییرات مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 بررسی و شناخت دبی موثر حمل رسوبات در ایستگاه های شاخص رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
28 بررسی وضعیت انتقال رسوب معلق و تغییرات زمانی آن در رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
29 برنامه ریزی مشارکتی گردشگری در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
30 بهبود سایه اندازی تراس های چوبی در معماری بومی بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
31 بهبود سایه اندازی تراسهای چوبی در معماری بومی بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
32 بهینه سازی زمان سفر بااستفاده از الگوریتم کلونی مورچگان بهبود یافته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
33 بهینه سازی مسیرهای اتوبوس رانی با استفاده از الگوریتم مورچگان ( مطالعه موردی: سیستم اتوبوسرانی شهرضا) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
34 تاثیر هشت هفته تمرینات ورزشی منتخب بر اختلالات خلقی، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر متوسطه شهر یاسوج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
35 تاثیربازشوی دایرهای درموقعیتهای مختلف بروی مشخصه های لرزه ای دیواربرشی فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
36 تاثیرهشت هفته تمرینات استقامتی ودایره ای بر ترکیب بدنی، ضربان قلب استراحت , vo2max دختران نوجوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
37 تحلیل حرارتی فضای موتورخانه شناور سطحی با هدف بهبود دمای میانگین و کاهش تمرکز حرارتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
38 تحلیل و پیش بینی خشکسالی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
39 تعیین میزان پایداری بوم سازگان آبی حوزه آبخیز زیارت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
40 تقسیم بندی انواع صدمات وارده به سردرتصادفات موتورسیکلت وارزیابی نقش کلاه ایمنی درکاهش این صدمات باپیشنهادشاخص HIC برای تعیین میزان ایمنی کلاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
41 جایابی تهسیلات روی شبکه های حمل و نقل شهری در شرایط بحران (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی
42 رابطه اضطراب و نمرات دیکته دانش آموزان دختر و پسر نارسانویس شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
43 سیستم درب های ضد انفجار شریان های حیاتی (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
44 شبیه سازی جریان دو فازی گذرا در حفاری زیرتعادلی UBD در شرایط افقی و مایل با استفاده از مدل شار-رانشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
45 شناسایی فرآیندهای موثر در منشاء نمک های محلول رودخانه مرزی اترک با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
46 شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان در شرکت های پروژه محور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
47 شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان در شرکت های پروژه محور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
48 عملکرد دولفین ها صلب انعطاف پذیر در حمل و نقل دریایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
49 فراکتالها و کاربرد آنها در طراحی آنتن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
50 کنترل آب در داخل تونل ها و فضاهای امن زیرزمینی و طریقه ضد آب کردن آن ها (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
51 کنترل آب درداخل تونلها و فضاهای امن زیرزمینی و طریق ضدآب کردن آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
52 مروری بر مطالعات بارش- رواناب با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
53 مقایسه اقتصادی میان سیستمهای تهویه مطبوع محلی و مرکزی در کشتیها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
54 مقایسه امنیت عابرین پیاده دومحورآیت الله شیرازی ونواب صفوی دربافت پیرامون حرم مطهر رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
55 مقایسه عملکرد میراگرهای فلزی جاری شونده و ویسکوالاستیک تحت اثررکوردهای دورازگسل و نزدیک گسل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 مکان گزینی پارکینگ های شهری با برون سپاری مشتریان (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
57 مکانیابی بهینه ایستگاه های آتشنشانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
58 نگاهی نو به کلاس معکوس در راستای آموزش شیمی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی