آقای دکتر محمد جعفری هرندی

دکتر محمد جعفری هرندی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر محمد جعفری هرندی

Dr. Mohammad Jafari Harandi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد جعفری هرندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه فقه مقارن

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 4
2 حقوق معلولین در فقه فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 6، شماره: 11
3 حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 33
4 رابطه استفاده از قیاس و دلیل عقل در استنباط احکام (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تداخل دیات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
2 بررسی جایگاه مالکیت معادن ازمنظرفقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 بررسی جایگاه مصالح مسلمین درفقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
4 دلیل شیخ فاضل قطیفی (ره) برنام گذاری رساله ی خراجیه السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج وتبیین مسئله موات واحیاء موات ومقایسه آن با آراء محقق کرکی(ره) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران