آقای دکتر شمس الدین نجمی

دکتر شمس الدین نجمی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر شمس الدین نجمی

Dr. Shamsoddin Najmi

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شمس الدین نجمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه مطالعات ایرانی
هیات تحریریهدوفصلنامه مطالعات ایرانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی سفرنامه ای نویافته از اواخر عصر ناصری(سفرنامه تبریز تا کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 15، شماره: 30
2 تحلیل یادمان های تاریخی گردشگری شهری با استفاده از تکنیک سوات(مطالعه موردی: شهرکرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 32
3 واکاوی فاهیم ظلم ستیزی و عدالت خواهی در نهضت شیعی سربداران خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 1، شماره: 3