آقای دکتر سید محمدرضا حسینی

دکتر سید محمدرضا حسینی دانشیار دانشگاه پیام نور

آقای دکتر سید محمدرضا حسینی

Dr. Seyed Mohammadreza Hosseini

دانشیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمدرضا حسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهبود دقت روش هارگریوز در برآورد تبخیر- تعرق مرجع به کمک ضریب اصلاحی با مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم M5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 6، شماره: 2
2 نسخه شناسی آثار کاتبان کرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 15، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد مدل داده کاوی M5 و مدل هوش مصنوعی شبکه عصبی (ANN) در برآورد تبخیر و تعرق روزانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سامان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اشتغال ، نرخ بیکاری ؛ توسعه اقتصادی مورد مطالعه کشور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
3 افزایش پهنای باند و بهره آنتن دو قطبی متناوب لگاریتمی توسط غیر خطی سازی فاصله ها (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
4 الزامات حقوقی تشریک اطلاعات اعتباری مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
5 بررسی اصل (52) قانون اساسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری
6 بررسی رابطه بین محصول و رفتار خرید مصرف کننده در صنعت خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 پیش آیندهای انگیزشی رانندگی پرخطر در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی
8 مکان یابی بهینه بهساز یکپارچه کیفیت توان (UPQC) و DG در شبکه توزیع بر اساس بهبود شاخص RUVMN و کاهش تلفات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
9 نقش شیطان در انحراف قوم یهود (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی