آقای سید امیر جهادی

سید امیر جهادی استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

آقای سید امیر جهادی

Seyed Amir Jahadi

استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید امیر جهادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنثر پژوهی ادب فارسی