آقای دکتر حمید رضا بنفشه

دکتر حمید رضا بنفشه دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آقای دکتر حمید رضا بنفشه

Dr. Hamidreza Banafshe

دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید رضا بنفشه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه فیض