آقای دکتر علیا صابری

دکتر علیا صابری

آقای دکتر علیا صابری

Dr. Alia Saberi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیا صابری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرعلوم اعصاب کاسپین