آقای دکتر علیا صابری

دکتر علیا صابری

آقای دکتر علیا صابری

Dr. Alia Saberi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیا صابری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرعلوم اعصاب کاسپین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Cerebrospinal Fluid in Diagnosis of Bacterial Meningitis; Using Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy:A Systematic Review (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 3، شماره: 10
2 Cognitive Impairment and Its Associated Factors in Patients Undergoing Hemodialysis: A Cross Sectional Study (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 3، شماره: 10
3 Research Paper: Anxiety, Depression, and Their Related Factors in Patients Admitted to Intensive Care Units (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 4، شماره: 15
4 Research Paper: Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Hope and Pain Beliefs of Patients WithChronic Low Back Pain (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 4، شماره: 12
5 Research Paper: Evaluating the Duration of Hospitalization and Its Related Factors Among Stroke Patients (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 4، شماره: 15
6 Research Paper: Expression of Matrix Metalloproteinase-2 and -9 in Meningioma (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 4، شماره: 12
7 The Serum Level of Estrogen and Progesterone and Their Ratio in Patients with Ischemic Stroke: A Comparative Study (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 1، شماره: 1