آقای دکتر محمد رضا محمدی زاده

دکتر محمد رضا محمدی زاده دانشیار دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی آلی

آقای دکتر محمد رضا محمدی زاده

Dr. Mohammadreza Mohammadizadeh

دانشیار دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی آلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد رضا محمدی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بندر بوشهر اردیبهشت 1393