آقای دکتر محمود قرآن نویس

دکتر محمود قرآن نویس ریاست مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

آقای دکتر محمود قرآن نویس

Dr. Mahamoud Ghoran Nevis

ریاست مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود قرآن نویس در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تخلیه هاله بر فیلم سلولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 6
2 تعیین تغییرات شعاعی و زمانی دمای الکترونهای پلاسما در توکامک با استفاده از تابش سیکلوترونی الکترونها ECE (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بمباران یونی زیرلایه استیل 304 برروی رشد نانو لوله های کربنی باروش انباشت شیمیایی حرارتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
2 اثرآماده سازی زیر لایه بررشد نانولوله های کربن باروش بخاردهی شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
3 اثرجنس و شکل کاتد، فشار ونوع گاز در باریکه الکترونی حاصل از تخلیه الکتریکی سدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاء
4 اصلاح ساختار سطح پلی اتیلن با استفاده از پلاسما جت اتمسفری سرد و پلاسمای قوس الکتریکی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
5 القای بیان کراتینوسیت در بازسازی اپیتلیوم زخم پای دیابتی با استفاده از تابش پلاسما غیر حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
6 بررسی اثر افزایش زمان رشد و فشار گاز در رشد فیلمهای نانوالماس با استفاده از دستگاه HFCVD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
7 بررسی اثر غلظت کربن بر روی خواص نانو ساختاری و مکا نیکی لایه های ZrN1-x Cx (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
8 بررسی اثر گازهای هیدروژن و آمونیاک قبل و به هنگام رشد نانو لوله های کربنی به روش رسوب بخاردهی شیمیایی حرارتی ( TCVD) (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
9 بررسی تغییر بیان هم اکسیژناز- 1 در ناحیه زخم پای دیابتی در اثر تابش پلاسما غیر حرارتی به روشالکتروفورز دو بعدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
10 بررسی تغییر پروفایل پروتئین فاکتور رشد اپیدرمال در درمان زخم پای با استفاده از پلاسماجت با آنالیز پروتئومیکس مقایسه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
11 بررسی خواص سطحی فیلم پلیمرpvc تحت اثر پلاسمای آرگون (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
12 بررسی رابطه بین دوز تابش پلاسما جت اتمسفری سرد و بقای سلول های سرطانی ریه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
13 بررسی لایه نازک مولیبدن کربید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
14 بررسی میزان جذبزایلن از بخارات بنزین توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 تاثیر زمان بر مورفولوژی نانولوله های 2TiO سنتز شده به روش آندایزینگ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
16 تاثیر غلظت پراکسید هیدروژن تولید شده توسط پلاسمای سرد اتمسفریک بر غیر فعال کردن باکتری های موجود در آب (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 خواص ضد نوری آلومینیوم بر لایه های نازک PET (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
18 رشد نانو ساختار کربن شبه الماس DLC با استفاده از دستگاه رسوبگذاری بخارات شیمیایی به کمک پلاسما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
19 سنتز نانوذرات اکسید روی به روش کندوسوز لیزری در متانول و بررسی مرفولوژی و میزان جذب در ناحیه فرابنفش (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
20 محاسبه پروفایل کسر ذرات به دام افتاده در توکامک دایروی IR-T1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
21 مطالعه خواص ساختاری دوپ نیتروژن در تیتانیوم به روش رسوب بخار شیمیایی با فیلامان داغ (HFCVD) (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
22 مطالعه شاخص های سیتوژنتیکی فاگوپیروم اسکولنتوم (Fagopyrum Esculentum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
23 مقایسه مشخصات ناشی از تابش پالس کوتاه لیزر با پالس گوسی بر پلاسمای مغناطیسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
24 ناپایداری رامان رو به جلو در پلاسمای مغناطیده (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
25 نقش پلاسما جت در بیان افتراقی پروتئین تکثیر و ترمیم زخم (کلاژن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
26 نقش پلاسماجت در بیان پروتئین فاکتور رشد تغییر دهنده بتا- 1 در زخم پای دیابتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی