آقای دکتر فرزاد زرگری

دکتر فرزاد زرگری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و  موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات

آقای دکتر فرزاد زرگری

Dr. Farzad Zargari

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرزاد زرگری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دستيار سردبيرمجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Content Based Image Retrieval Method Using Contourlet Transform (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Efficient Hardware Implementation for H.264 Binary Arithmetic Encoder (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 ارائه روش جدید پنهان سازی خطای نشان قطعه بندی در تصاویر 2000 JPEG (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ارائه یک معمار در استاندارد بهبود یافته از نظرحافظه و زمان اجرا برای فیلتر نابلوکی کننده در استاندارد H.264 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 استخراج متن فارسی ازدنباله تصویردرحوزه موجک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 اندازه گیری خودکار پارامتر سطح در استاندارد PASI (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
6 Early Termination Algorithm for CU Size Decision in HEVC Intra Coding (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
7 بازیابی تصویر در حوزه فشرده استاندارد JPEG2000 با استفاده از اطلاعات موجود در سرآیند بسته ها (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
8 بررسی تاثیر فناوری زنجیره بلوک در مدلهای کسب وکار داده محور (دریافت مقاله) هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک نظام های پرداخت
9 تخمین معیار شباهت انسان به کمک بازخورد کاربر و برنامه نویسی ژنتیکی در سیستم های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 کاهش بردار ویژگی و یکپارچه نمودن داده های جداگانه به وسیله تئوری اطلاعات برای یکپارچه نمودن اطلاعات تصویری ریزآرایه های جداگانه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 مروری بر ضرورت ها و کاربردهای شبکه ی تصویری (دریافت مقاله) اولین همایش جویشگر بومی
12 نهان نگاری متن در زبان فارسی با استفاده از کلمات و عبارات کاملاً مترادف (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران