آقای دکتر مهران محسن زاده

دکتر مهران محسن زاده استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

آقای دکتر مهران محسن زاده

Dr. Mehran Mohsenzade

استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهران محسن زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دستيار سردبيرمجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای انتخاب ویژگیهای مؤثر در آزمون اولویتگرا برای خط تولید نرمافزار با هرس کردن مدل ویژگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
2 ارائه روشی جدید برای تکرار داده در گرید داده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 ارائه روشی جدید برای کاهش مصرف انرژی در گرید داده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
4 ارائه ی یک روش جدید برای ارزیابی سطح کیفیت داده ها مبتنی بر روشهای دادهکاوی در پایگاه داده های رابطه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی
5 ارائه یک راهکار جدید برای سنجش و ارتقاء کیفیت داده ها با رویکرد پیشگیرانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6 ارائه یک روش مبتنی بر عنوان برای رتبه بندی مفاهیم هستان شناسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 ارائه یک روش نیمه اتوماتیک حاشیه نویسی وب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی
8 ارائه یک معماری جهت ارزیابی و انتخاب سرویس مبتنی بر سیستم های چند عاملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ایران
9 استفاده از توسعه رفتار محور جهت بهبود تطابق رفتار سیستم با نیاز مشتری در خط تولید نرم افزار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
10 استفاده از معانی موجود در ساختار هستان شناسی جهت رتبه بندی مفاهیم آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
11 بررسی و مقایسه انواع روشهای تکثیرداده درگرید داده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
12 بهبود استخراج جلسات معنایی کاربر با استفاده از وب معنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
13 بهبود یک معیار شباهت خوشه بندی صفحات وب سایت با استفاده از شباهت بین صفحات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
14 روش جدیدی برای داده کاوی مبتنی بر مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 روشی برای تست یکپارچگی اولویت گرا در خط تولید نرم افزار با هرس کردن مدل ویژگی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
16 روشی نوین برای بهبود استخراج مشخصه ها مبتنی بر تئوری مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
17 ریشه یابی کلمات با استفاده از شبکه ی بیزین ساده و کاربرد آن به همراه استفاده از یک الگوریتم جدید درتعیین میزان مشابهت متون (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
18 زمان بندی وظایف در چارچوب هدوپ با خوشه بندی گره های محاسباتی ناهمگن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
19 کشف سرقت ادبی در متون فارسی با کمک الگوریتم SimHash (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
20 کشف سرویس مبتنی بر پارامترهای QoS و اعتبار سرویس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
21 متدهای DevOps: خودکار سازی تغییرات و پیکربندی معماری نرم افزاری و بررسی آن در رده بانک اطلاعاتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری، ارتباطات و دانش
22 مدل جدید ارزیابی سیستمهای تطابق شما مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 مدلسازی واعتبارسنجی معماریهای انتشار/ اشتراک با استفادهاز ASM (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات
24 مرور سیستماتیک بر تخمین تلاش توسعه نرم افزار به کمک الگوریتم یادگیری ماشین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری، ارتباطات و دانش
25 مروری بر الگوریتم های زمانبندی جریان کار در چارچوب هدوپ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
26 مروری بر الگوریتم های زمانبندی وظایف نگاشت کاهش در چارچوب هدوپ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
27 مروری بر سیستم های پرسش و پاسخ به زبان طبیعی روی داده های پیوندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
28 مقایسه روش برنامهریزی منابع سازمانی و روش آزاد در مهندسی مجدد فرایند کسبوکار برای انتخاب روش مناسب در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
29 نقش محاسبات ابری در بهبود مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
30 هوشمندسازی منابع داده برای جامعیت اطلاعات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
31 یک چارچوب برا ی ارزیابی چند رسانه ای ها در محیط محاسباتی گرید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
32 یک چهارچوب برای بازیابی چندرسانهایها در محیط محاسباتی گرید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران