آقای دکتر جهانگیر مسعودی

دکتر جهانگیر مسعودی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر جهانگیر مسعودی

Dr. Jahangir Masoudi

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جهانگیر مسعودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استلزام های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت شناختی (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
2 ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 2
3 بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن سینا و مصباح یزدی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 55
4 تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
5 تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرآنی با تاکید بر آیه 25 سوره حدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 81
6 تبیین نقش نیت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 78
7 تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 21، شماره: 57
8 تربیت دینی بر اساس باورهای متناقض نمای کرکگور (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 1
9 حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی ودستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 4
10 خودگرایی؛ بررسی ساختار و مولفه های آن در فلسفه صدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 1، شماره: 1
11 فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
12 گزینش نظریه ارجح در میان نظریات ملاصدرا پیرامون علم به مادیات و در مادیات (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 46، شماره: 1
13 گفتگوی توافقی یا دیالکتیک هر منوتیکال میان عقل و دین دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 2
14 مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 4
15 مدل های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
16 مطهری و نواندیشی دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 41، شماره: 2
17 معرفت شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 22، شماره: 60
18 معرفت شناسی فضیلت محور و مسئله توجیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 14
19 منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 2، شماره: 3
20 نسبت ضهود و هوش در فلسفه ی برگسون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 15
21 نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 47، شماره: 1
22 نقد و توسعه دلالت های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر معرفت شناسی صدرالمتالهین و هایدگر در روش یادگیری و تدریس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
2 بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی از نظر رالز و استاد مطهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تاکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)
3 حاکم مدینه فاضله صدرالمتالهین در قیاس با ولی فقیه امام خمینی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 عدالت از نظر هیوم و ملاصدرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
5 کمال گرایی هستی شناسانه ی هایدگر و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
6 نگاه غزالی به مساله تربیت دینی از سه منظر شهود، عقل و عادت با تاکید بر غلبه عنصر عقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی