آقای دکتر قوام الدین زاهدی امیری

دکتر قوام الدین زاهدی امیری دانشیار، دانشگاه تهران

آقای دکتر قوام الدین زاهدی امیری

Dr. Ghavamodin Zahedi Amiri

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قوام الدین زاهدی امیری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع گونه ای علفی و خصوصیات شیمیایی خاک منطقه لغزشی تثبیت شده (مطالعه موردی: جنگل خیرود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی روند درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق مرجع در اقلیم مدیترانه ای زاگرس شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
3 ارزیابی قابلیت مدل EPM جهت برآورد فرسایش و رسوب راهی بسوی مدیریت حوضه های آبخیز (مطالعه موردی: حوضه کاکارضا در استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
4 ایجاد روشی برای ثبت سیستمها و شناسایی عملیاتهای بیشه زراعی(مطالعه موردی: شهرستان فریدن و چادگان اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
5 بررسی اثرات چرای دام بر روی ترکیب و تنوع پوشش گیاهی مرتع لار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
6 بررسی تاثیر برخی عوامل محیطی و خاکی بر استقرار تیپ های گیاهی در منطقه سبزدشت بافق (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
7 بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر پراکنش مکانی گونه ملج در جنگل آموزشی وپژوهشی خیرودکنار نوشهر (مطالعه موردی: بخش های پاتم,نم خانه, گرازبن و چلیر (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
8 تاثیر خشکهدارهای سرپا با قطر بزرگتر از 80 سانتیمتر روی تنوع پوشش علفی کف در تودههای طبیعی راش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
9 تغییرات پارامترهای اقلیمی و تبخیر تعرق مرجع در ناحیه رویشی شهرستان اسلام آباد غرب، زاگرس شمالی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
10 تغییرات درصدکربن خشکه دارهای راش و ممرز با پیشرفت پوسیدگی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 روند بلند مدت پارامترهای اقلیمی و تبخیر تعرق مرجع در ناحیه رویشی زاگرس شمالی (پیرانشهر) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
12 گونههای گیاهی آشکوب علفی، شاخص موجودی حجمی جنگل مطالعه موردی: جنگلهای راش سری 1 و 5 کلاردشت (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 مطالعه رابطه بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی در خاکهای شور و گچی مراتع قشلاقی اشتهارد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
14 مقایسه میزان ذخیره کربن در لایه های آلی و معدنی خاک در توده های خالص وآمیخته راش(مطالعه موردی :جنگل خیرود کنار نوشهر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
15 مقایسه و بررسی تنوع پوشش علفی اطراف خشکهدارهای سرپا و درختان راش با کلاسه قطری40-80سانتیمتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
16 نقش کاربری بیشه زراعی در کاهش فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
17 نگرش قرآن کریم در مورد بهره برداری از منابع طبیعی یا تخریب محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی