آقای دکتر رضا اخوان

دکتر رضا اخوان استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آقای دکتر رضا اخوان

Dr. Reza Akhavan

استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا اخوان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات علوم و مهندسی جنگل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Eight-year Study of Mycobacterium tuberculosis in Mashhad, Northeast of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقدار زی توده هوایی گونه برودار Quercus brantii Lindl با استفاده از معادلات آلومتریک در زاگرس جنوبی شهرستان باشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
2 اندازه گیری میزان ترسیب کربن گونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
3 Mapping of forest infection with Loranthus europaeus in Zagros forests of Iran using Kriging method (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
4 برآورد ارزش اقتصادی مقدار ترسیب کربن اندام هوایی گونه برودار (Quercus brantii Lindl) و خاک در شهرستان باشت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 برآورد و مقایسه زمان مرگ ومیر کامبیوم درختان راش و ممروز با قطرهای مختلف بر اثر آتش سوزی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 بررسی الگوی مکانی و رقابت درون گونه ای بلندمازو با استفاده از تابع g در پارسل شاهد جنگل نکا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی سینیتیکی و عملیاتی کاتالیستهای آهن و کبالت در تبدیل گاز سنتز به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی شرایط رویش گونه فندق(Corylus avellana) در جهت های جغرافیایی مختلف در اکوسیستم های طبیعی(مطالعه موردی:جنگل های فندقلوی استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی گونه های همراه فندق و رقابت گونه فندق با آنها (مطالعه موردی: جنگل های فندق لوی اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
10 تعیین الگوی پراکنش مکانی برخی از گونه های میوه ای (آلوچه، انجیر و ازگیل) در جنگل های شمال کشور (مطالعه موردی: جنگل های سری 7 نیرنگ – نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
11 کاربرد ژئواستاتیستیک در جنگلکاریها (مطالعه موردی: جنگلکاری بنشکی رامسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
12 مطالعه الگوی مکانی 3 گونه بلوط Quercus infectoria, Q. libani and Q. brantiiدر جنگلهای زاگرس شمالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
13 مقایسه دو الگوریتم حداکثر احتمال و فاصله ماهالانوبیس در طبقه بندی داده ی ماهواره Worldview2 جهت پهنه بندی گونه ی Loranthus europaeus (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه