آقای دکتر رضا اخوان

دکتر رضا اخوان استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آقای دکتر رضا اخوان

Dr. Reza Akhavan

استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا اخوان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات علوم و مهندسی جنگل