آقای دکتر داوود دورانیان

دکتر داوود دورانیان

آقای دکتر داوود دورانیان

Dr. Davoud Doranian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داوود دورانیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی