خانم دکتر آنتونلا توفانو

دکتر آنتونلا توفانو استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس

خانم دکتر آنتونلا توفانو

Dr. Antunella Tufano

استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر آنتونلا توفانو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه منظر