آقای مهندس روزبه حمزه ئیان

مهندس روزبه حمزه ئیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

آقای مهندس روزبه حمزه ئیان

Rozbe Hamzehyan

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس روزبه حمزه ئیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مهندسی مخابرات جنوب