آقای نصراله عباسی

نصراله عباسی دانشیار، دانشگاه زنجان، ایران

آقای نصراله عباسی

Nasrollah Abbassi

دانشیار، دانشگاه زنجان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای نصراله عباسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله تحقیقات زمین شناسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ردپای فراوان دایناسورهای تروپود درگروه شمشک شمال بلده البرز مرکزی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
2 رسته های اثر فسیلی (Ichnoguilds) واحد رکشا (میوسن) در منطقه نیک شهر - قصر قند، مکران (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 مطالعات تجمعات نومولیت ها بنک ها و تخلخل آنها در سنگهای کربناته پالئوسن بالایی ائوسن میانی در زون البرز غربی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
4 مطالعه سازند کربناته زیارت براساس پالئواکولوژی اورتوفراگمنیدها در کوههای سلطانیه جنوب زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
5 مطالعه نقش میکروارگانیسم ها درکانه زایی منگنز بااستفاده ازداده های پتروگرافی وژئوشیمیایی منطقه آباده طشک، استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع