آقای دکتر جمشید روستا

آقای دکتر جمشید روستا

Dr. Jamshid Roosta

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جمشید روستا در مجلات و ژورنالها