آقای دکتر حمید کاویانی پویا

آقای دکتر حمید کاویانی پویا

Dr. Hamid Kaviani Pouya

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید کاویانی پویا در مجلات و ژورنالها