آقای دکتر محمدتقی ایمان پور

دکتر محمدتقی ایمان پور استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محمدتقی ایمان پور

Dr. Mohammad Taghi Iman Pour

استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدتقی ایمان پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ های محلی در لرستان و کردستان (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی