آقای دکتر محمدجواد ابراهیمی

آقای دکتر محمدجواد ابراهیمی

Dr. Mohammadjavad Ebrahimi

دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدجواد ابراهیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد -دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی اردیبهشت 1398