آقای دکتر سید محمد مهدی حسینی

آقای دکتر سید محمد مهدی حسینی

Dr. Seyed Mohammad Mahdi Hosseini

استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد مهدی حسینی در مجلات و ژورنالها