آقای دکتر اله شکر اسدالهی

دکتر اله شکر اسدالهی استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

آقای دکتر اله شکر اسدالهی

Dr. Allah Shokr Asadollahi

استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اله شکر اسدالهی در مجلات و ژورنالها