خانم دکتر شیوا خالص رو

دکتر شیوا خالص رو استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان

خانم دکتر شیوا خالص رو

Dr. Shiva Khalesroo

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر شیوا خالص رو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه پژوهش های گندم

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر تنش شوری و کیتوزان بر شاخص های جوانه زنی بذر دو گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) و بادرشبی Dracocephalum moldavica L.)) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
2 ارزیابی تاثیر نهاده های زیستی برصفاتمورفولوژیک و عملکرد دانه درگیاه دارویی انیسون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
3 بررسی کاربرد ورمی کمپوست و اسید هومیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 پاسخ برخی ارقام گندم دیم به محلولپاشی روی و مس (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکردآفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 تاثیر سطوح کود فسفر و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 تاثیر کاربرد کود زیستی در ترکیب با کود شیمیایی بر صفات زراعی ذرت دانه ای (.Zea mays L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
9 تأثیر سه گونه قارچ میکوریزا و کود فسفر بر جذب مواد غذایی در دانه ی هیبرید (KSC260) ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
10 تأثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار