خانم دکتر هدیه بدخشان

خانم دکتر هدیه بدخشان

Dr. Hedie Bedakhshan

استادیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر هدیه بدخشان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش های گندم